Dlaczego właśnie my?

Naszym atutem są nie tylko wieloletnie sukcesy oraz zadowoloni klienci

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania obejmuje ogół działań związanych z realizacją wszystkich lub wybranych elementów systemu opisanych w normie ISO 22301.

Dowiedz się więcej

Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową

Jest podstawowym elementem Zarządzania Ciągłością Działania. Pozwala na określenie skutków przerwania kluczowych dla przedsiębiorstwa procesów, tj. finansowych, operacyjnych, reputacyjnych, prawnych, regulacyjnych oraz związanych z utratą klientów.

Dowiedz się więcej

Szkolenia BCM

Szkolenia BCM pozwalają przybliżyć kierownictwu i pracownikom organizacji zasady związane z Zarządzaniem Ciągłością Działania oraz lepiej przygotować organizację na różnego rodzaju zdarzenia nadzwyczajne.

Dowiedz się więcej

To właśnie naszego doświadczenia potrzebujesz

O nas