O nas

Grzegorz Jabłoński

Doświadczony specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania, ryzyka operacyjnego, bezpieczeństwa, ubezpieczeń oraz obsługi kadrowo-prawnej.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń , m.in. prowadzonych przez Disaster Recovery Institut International i British Standards Institution. Posiada tytuł audytora wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS25999 wydany przez BSI.

Od 1996 r. związany z bankowością. Odpowiadał m.in. za przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu ubezpieczenia Banku BPH S.A. oraz opracowanie wewnętrznych aktów prawnych w aspekcie bezpieczeństwa.

Jako Koordynator Ryzyka Operacyjnego odpowiadał za zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze bezpieczeństwa m.in. zajmując się identyfikacją ryzyka, jego pomiarem i wdrażaniem środków mitygujących.

Od 2006 r. zaangażowany w tworzenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Kierowany przez niego zespół odpowiadał za szeroki zakres działań związanych z BCMS, wśród których wymienić należy Business Impact Analisis, analizę ryzyka, i przygotowywanie planów ciągłości działania i planów zarządzania kryzysowego, testowanie planów, budowanie świadomości BCM oraz zarządzanie ryzykiem utraty dostawców.

W swojej karierze miał okazję potwierdzić skuteczność przegotowywanych rozwiązań zarządzając różnego rodzaju zdarzeniami związanymi z ciągłością działania.

Od wielu lat uczestniczy w pracach Grupy BCM działającej przy Związku Banków Polskich.

Od 2017 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „BCM & Resilience Solutions” oferując usługi związane z zarządzaniem ciągłością działania i ryzykiem operacyjnym, w tym wdrażanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania oraz różnego rodzaju szkolenia związane z tą tematyką.

Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania

Grzegorz Jabłoński jest współautorem „Księgi dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management)” wydanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspólnie z Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, która wskazuje na konieczność podejmowania takich działań, aby na wypadek zdarzeń krytycznych, ciągłość działania systemów zapewniających funkcjonowanie społeczeństwa była zapewniona.